ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Чернігівська кондитерська фабрика «Стріла», ідентифікаційний код – 00382295 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого:  вул. Комунальна, 2, м. Чернігів, Чернігівська область, України, 14005, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням  Наглядової Ради Товариства від 19.02.2018 року, призначених на 24.04.2018 року о 14:00 годині за адресою: вул. Комунальна, 2, м. Чернігів, Чернігівська область, України, 14005, актова зала на 5-му поверсі, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Про затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на річних    

    Загальних зборах  акціонерів.

 1. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Звіт Дирекції за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 3. Звіт Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Затвердження річного звіту Товариства.
 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
 7. Затвердження внутрішніх Положень про: Загальні збори ПрАТ «Чернігівська кондитерська фабрика «Стріла», Наглядову раду ПрАТ «Чернігівська кондитерська фабрика «Стріла», Дирекцію ПрАТ «Чернігівська кондитерська фабрика «Стріла», Ревізійну комісію ПрАТ «Чернігівська кондитерська фабрика «Стріла».
 8. Про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів до найближчих загальних зборів.
 9. Про припинення повноважень попереднього складу Ревізійної комісії.
 10. Про обрання нового складу Ревізійної комісії.
 11. Різне.

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 13:00 год.; закінчення реєстрації -  о 13:45 год. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів –18.04.2018 року. 

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів  необхідно надати:

-        акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-        представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі у річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт),  документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи,  у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: вул. Комунальна, 2, м. Чернігів, Чернігівська область, України, 14005, каб. № 2, до дати скликання (проведення) річних Загальних зборів  в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 8:30 до 17:00 год. та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: вул. Комунальна, 2, м. Чернігів, Чернігівська область, України, 14005, Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – тимчасово виконуючий обов’язки генерального директора Палій Володимир Панасович. Контактна особа –  Бордакова Альона Степанівна. Довідки за телефоном: (0462) 69 11 10.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.strela.cn.ua.

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I.                    Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНIГIВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «СТРIЛА»

2. Код за ЄДРПОУ

00382295

3. Місцезнаходження

14005, м. Чернiгiв, вул. Комунальна, 2

4. Міжміський код, телефон та факс

(0462) 727058 (04622) 727058

5. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.strela.cn.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Розпорядженням Наглядової ради ПрАТ "Чернiгiвська кондитерська фабрика "Стрiла" (Протокол № 37 вiд 28.02.2018) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

1. Звільнено Генерального директора Нещерета Олександра Володимировича, не надав згоду на оприлюднення паспортних даних, акціями АТ не володіє. На посадi перебував з 25 липня 2017 року. До адмiнiстративної, кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався.

2. Призначено тимчасово виконуючим обов'язки Генерального директора Палiя Володимира Панасовича, не надав згоду на оприлюднення паспортних даних, акціями АТ не володіє. Займав наступні посади на протязi п'яти рокiв:
01.05.2008-23.01.2013 - Директор ТОВ «ПАВА»; 11.01.2016-12.04.2016 - Вчитель фізкультури та предмету «Захист Вiтчизни» Чернiгiвської ЗОШ № 6; з 26.07.2017 – по т.ч. - Заступник генерального директора з  загальних питань ПрАТ «ЧКФ «Стрiла». До адмiнiстративної, кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Призначено до моменту обрання нового Генерального директора.

III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Т.в.о. генерального директора                                                                                                                          Палiй Володимир Панасович

 

 

Черниговская кондитерская фабрика «Стрела» – это динамично развивающееся предприятие, выпускающее более 200 наименований продукции, среди которой конфеты, карамель, драже и печенье самых разных сортов.Для производства кондитерских изделий на нашем предприятии используется исключительно натуральное экологически чистое сырье и лучшие рецептуры.

Фабрика работает с 1933 года, и за это время, благодаря усилиям и самоотдаче ее работников, она превратилась в стабильно работающее предприятие, продукцию которого знают и любят. В 1998 году в Париже наше предприятие было награждено Международным призом Европы “Ника” - “За качество”. На предприятии с 2006 года действует Международная Система Управления Качеством «ISO 9001-2009», которая позволяет контролировать каждый этап производства.

Одним из последних достижений фабрики является сертификат "Ассамблеи деловых кругов", свидетельствующий о том, что предприятие 14.10.15  награждено "Золотым символом качества национальных товаров и услуг "Украины".

 

 

7 сентября 2016 года ПАО ЧКФ "Стрела" получила сертификат на систему управления безопасности пищевых продуктов ISO22000: 2005,  и подтвердила сертификат на систему управления качества   IS09001:2009.

ПАО ЧКФ "Стрела" стала участником главного события продовольственного рынка Украины – Международной выставки продуктов питания и напитков World Food Ukraine, где представила ритейлерам и экспортерам больше новых предложений продуктов питания. Выставка проходила 26-28  октября 2016 года в Международном выставочном центре . Главная цель выставки – презентации и заключение контрактов на поставки продуктов питания.

Традиционно на выставке были объявлены результаты ежегодного Дегустационного конкурса, победителям вручали дипломы и медали. К участию в конкурсе поданы более 50 наименований продуктов.

По результатам дегустационного конкурса 2016 г., который проходил в г. Киев, конфеты "Дебют" и "Стрела ассорти" получили золотые награды, что еще раз подчеркивает неповторимый вкус и оригинальный дизайн этих лакомств.

На выставке были представлены 125 участников из 13 стран мира, выставку посетили более 6500 человек из 36 стран мира.

Основными целями участия в выставке ПАО ЧКФ "Стрела" были расширение клиентской базы, укрепление имиджа компании, повышение узнаваемости бренда.

ПАО ЧКФ "Стрела" достойно была представлена на выставке, надеемся что новые контракты позволят компании выйти на новые рынки сбыта.

По официальным статистическим данным Украины ПАО Черниговская кондитерская Фабрика "Стрела" за 2016 год награждена сертификатом «ИМПОРТЕР ГОДА 2016», свидетельствующим о том что предприятие получило золото рейтинга среди экспортеров по показателю "Количество операций" по товарной группе 180690.

Международный сертификат «ИМПОРТЕР ГОДА 2016» вручается компаниям с безупречной экономической репутацией за вклад в укрепление престижа Украины на международном рынке. Сертификат подтверждает высокие достижения, добросовестность и надежность компании-импортера.

Предприятие ПАО ЧКФ "Стрела" в 2016 году награждено медалью  «IMPORT EXPORT AWARD»

Эта награда вручается предприятиям, которые вносят существенный вклад в развитие международной торговли, показывают значительный товарооборот и создают имидж Украины на мировом рынке как правового, экономически развитого государства.

От имени Президиума Ассамблеи деловых кругов за выдающиеся заслуги перед Украиной ПАО "Черниговская кондитерская фабрика "Стрела" награждено орденом "За гражданскую доблесть".

Общественный орден «За гражданскую доблесть» основан международной общественной организацией «Ассамблея деловых кругов». Киев, Украина) с целью празднования выдающихся личностей, заслуги которых перед Украиной является свидетельством высокого патриотизма и гражданского сознания, что проявляется в приумножении национальной мощи Украины, личную всестороннюю помощь и поддержку Вооруженных сил Украины, особенно во время военных действий, обусловленных внешней агрессией направленной на нарушение государственных границ и территориальной целостной, личную твердость и силу духа в защите национальных и государственных устройств, сохранении и приумножении исторического наследия и великой славы наших достойных предков.

Орден "За гражданскую доблесть" - свидетельство высокого патриотизма и гражданской сознательности предприятия.

Сегодня, в условиях острой конкуренции, мы совершенствуемся и стремимся к лучшему. Наша главная цель – выпускать продукцию, которая удовлетворит самые разные вкусы и предпочтения наших покупателей.

Мы работаем на радость Вам!